FJALA E DREJTORIT

February 1st, 2015

FJALA E DREJTORIT

FJALA E DREJTORIT

Hulumtimi përfshin punë krijuese të ndërmarrë sistematikisht me qëllim të rritjes së dijes, duke përfshirë njohuritë e njeriut, të kulturës dhe shoqërisë, si dhe përdorimin e dijes së grumbulluar për të implementuar në aplikacionet e reja. Universiteti Epoka ka filluar tashmë  të gjeneroj  brenda familjes së madhe akademike, lëvizjet sociale dhe tendencave të natyrës të ndryshme që kanë për qëllim të sjellin perspektiva të reja në shoqëri dhe arsimin e lartë.

Në këtë kontekst Universiteti Epoka ka themeluar Zyrën e Kërkimit dhe Projekteve në vitin 2013. Zyra u krijua për të koordinuar dhe lehtësuar bashkëpunimin me partnerët e tjerë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Zyra këshillon mbi dhe mbështet aplikimet për grante të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare dhe synon që Universitetit të jetë një shembull, se si grupet e ekspert të sjellin idetë alternative për zhvillimin e politikave; se si politika është bërë jo vetëm nga politikanët, por ka nevojë për ekspertizë profesionale. Në kontekstin shqiptar ku hulumtim me vlera praktike ka kohë që janë ndërprerë dhe nuk i përgjigjen standardeve ndërkombëtare, për Universitetin Epoka dhe gjeneratat e  studiuesve të rinj dhe të talentuar, hulumtim dhe inovacion është mënyra më e mire për të ndihmuar zhvillimin. Kjo është arsyeja pse EPOKA synon të shkojë përtej një institucion akademik, ku përveç dy fakulteteve, tashmë ka konsoliduar brenda tre Qendrat e Kërkimit dhe Zhvillimit.

Përtej kësaj, ne besojmë fuqishëm në aftësinë për të zhvilluar risi në fushat tona të interesit dhe të ndikojnë në shoqëri. Të gjitha këto kanë bërë  që Universiteti Epoka që të jetë një referencë brenda vendit dhe të gëzojë reputacionin akademik të institucioneve arsimore të arsimit të lartë në Evropë.

Ne vazhdojmë të jemi të bindur se për të ndryshuar botën, ju duhet të ëndërroni dhe të guxoni. Prandaj mos hezitoni të na bashkohen në hapësirën tonë të të menduarit!

Dr. Diturije ISMAILI, 

Udhëheqëse e Zyrës për hulumtime dhe projekte

Tel: +355 4 2232 086 Ext: 1115

dismaili@epoka.edu.al

projects@epoka.edu.al